Andrzej Adamiak
Warszawa
W latach 1982-89 drukował "Tygodnik Mazowsze", "Wolę". W jego mieszkaniu znajdowała się pracownia sitodrukowa (druk okładek dla Wydawnictwa Krąg). Drukował też pismo "Solidarność Narodu". Był współredaktorem i drukarzem "Głosu Wolnego Taksówkarza". Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych.
Wersja do druku