Katarzyna Abgarowicz
Warszawa
Od początku stanu wojennego do roku 1985 prowadziła punkt kolportażowy książek Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, a także gazetek podziemnej "Solidarności".
Wersja do druku