Jerzy Zakrzewski
Warszawa
W l. 1982-89 w Instytucie Przemysłu Organicznego kolportował "TM" oraz inne publikacje podziemne.
Wersja do druku