Andrzej Zakrzewski  
Warszawa
W 1978 r. współtworzył Konwersatorium "DiP". Uczestniczył w pracach tzw. Zespołu Usługowego "DiP". Współautor m.in. wydanego w 1982 r. raportu "DiP" - "Polska wobec stanu wojennego". W l. 80. współpracował z prasą podziemną, pisząc do wielu tytułów. Jako minister kultury w rządzie J. Buzka zainicjował w 1999 r. akcję odznaczania zasłużonych działaczy podziemia wydawniczego i kultury niezależnej.
Wersja do druku