Jan Zajda
Warszawa
W l. 1982-88, jako członek TKZ "S" w MPT, redagował, drukował i kolportował "GWT". Drukował i składał także tygodnik "Wola", "TM" i pismo Grup Politycznych "Wola" - "Naprzód" (do 1985 r.).
Wersja do druku