Andrzej Zahorski  
Warszawa
W l. 1983-89 wykładał w kościołach św. Barbary, św. Jana, św. Anny i św. Aleksandra dla środowisk niepodległościowych. W l. 1984-87 zamieszczał publikacje historyczne w wydawnictwie AKL.
Wersja do druku