Lista nazwisk zaczynających się literą W
z miejscowości: Warszawa
Wiold WierzejskiW czasie zamieszek marcowych 1968 r. wykonał serię zdjęć ze szturmu milicji na studentów przed ...więcej
Marek WiewiórskiW l. 1984-89 hurtowy kolporter pisma organizacji FMW "Nasze Wiadomości". ...więcej
Michał WięckowskiPlastyk Regionu Mazowsze (1980-81). Autor plakatu katyńskiego (1981) i plakatu Olszynka Grochowska (1982). W l. ...więcej
Stanisław WięckowskiW l. 1983-87 był współredaktorem pisma "Tu Teraz". Zajmował się przygotowaniem do druku i drukiem. ...więcej
Edward WięcławW l. 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola"), głównie ...więcej
Joanna WilczyńskaW l. 1987-89 pisała dla "KA". Współpracowała z redakcją Wyd. BiS, przepisywała teksty. Udostępniała mieszkanie ...więcej
Lucyna WildeW l. 1982-85 kolportowała prasę, m.in. "TM", a także rozklejała i rozrzucała znaczne ilości plakatów ...więcej
Krystyna WimmerPo 13 grudnia 1981 r. działała w podziemnej "S" bibliotekarzy. W l. 1981-85 zajmowała się ...więcej
Maria WiniarskaW l. 1982-85 zajmowała się składaniem i zszywaniem książek dla Wyd. Signum w drukarni podziemnej ...więcej
Tadeusz WinkowskiW l. 1982-89 drukował "TM" i koordynował poligrafię pisma. Był również współpracownikiem NOWEJ. ...więcej
Ewa WinnickaW l. 1982-89 udostępniała piwnicę na drukarnię. Drukowano tam przede wszystkim książki Wyd. CDN, także ...więcej
Joanna WiszniewiczOd 1986 r. współpracowała z czasopismem "Karta", pisząc i redagując teksty, przeprowadzając wywiady, np. do ...więcej
Wanda WiszniewskaW l. 1982-89 przechowywała w swym mieszkaniu znaczne ilości materiałów poligraficznych oraz nakład "TM". Często ...więcej
Wojciech WiszniewskiW 1982 r. prowadził w mieszkaniu skrzynkę "TM" oraz innych wydawnictw, a także innych materiałów. ...więcej
Tomasz WiścickiW l. 1985-87 był współredaktorem i autorem tekstów pisma studentów UW "Refleksy". Sporadycznie publikował w ...więcej
Ewa WiśniewskaW l. 1983-89 prowadziła punkt kolportażowy książek, prasy (głównie "TM"), znaczków i druków ulotnych. Odbiorcy ...więcej
Jadwiga WiśniewskaW l. 1982-85 przechowywała w swoim mieszkaniu i kolportowała pismo "Słowo" i inne wydawnictwa II ...więcej
Maria WiśniewskaW l. 1982-89 kolportowała wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola"), głównie ...więcej
Andrzej WiśniewskiW l. 1983-84 przygotowywał audycje dla Radia "Wola" (kilkanaście). Od 1985 r. pracował w II ...więcej
Dariusz WiśniewskiW l. 1983-89 prowadził punkt kolportażowy książek, prasy (głównie "TM"), znaczków i druków ulotnych. Odbiorcy ...więcej

znalezionych: 171  <<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>