Marek Waluga
Warszawa
W l. 1982-85 transportował wydawnictwa na potrzeby punktu kolportażowego prowadzonego przez siostry H. i W. Żuromskie. Kolportował, głównie wśród pracowników Wydziału Prawa UW, wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "Słowo", "TM", "Wola").
Wersja do druku