Kryspin Waliszewski
Warszawa
Kolporter „Tygodnika Mazowsze” (od stycznia do lipca 1982 r. , od pierwszego - właściwie drugiego - numeru). Od 1984 r. ponownie w strukturach podziemnej Solidarności, zajmował się przygotowaniem poligraficznym, tj. naświetlaniem blach drukarskich, organizowaniem papieru i farby drukarskiej. Drukarz w jednej z największych drukarni „TM”. Drukował „TM”, nieprzerwanie, w nakładzie ok. 50 tys. egzemplarzy tygodniowo; do ostatniego numeru - do maja 1989 r. (W tym czasie współpracował m.in. z drukarzem Andrzejem Zielińskim, Piotrem Niemczyckim, Tadeuszem Winkowskim).
W lipcu 1892 r. zatrzymany i aresztowany za kolportaż wydawnictw podziemnych. W sierpniu 1982 r. skazany na rok pozbawienia wolności z art. 48 dekretu o stanie wojennym. Karę odbył w więzieniu przy ul. Rakowieckiej.
Uczestnik strajków studenckich, m.in. po 13 grudnia 1981 r. na Politechnice Warszawskiej. W czasie strajków odpowiedzialny za plakatowanie miasta.
W roku 1989 członek i pracownik Komitetu Wyborczego przy Lechu Wałęsie, jako osoba odpowiedzialna za druk plakatów i ulotech wyborczych.
Wersja do druku