Zbigniew Walenta
Warszawa
W l. 1982-83 był łącznikiem w "TM". W l. 1983-87 działał w centralnym kolportażu "TM". Parokrotnie przerzucał prasę i inne materiały do Czechosłowacji. (W l. 1982-83 dostarczał przesyłki między strukturami podziemnej "S".)
Wersja do druku