Hanna Walenta
Warszawa
W l. 1982-83 była łącznikiem w "TM". W l. 1983-87 pracowała w centralnym kolportażu "TM". Udzielała mieszkania i przechowywała wymienione pismo. Parokrotnie przerzucała do Czechosłowacji prasę i inne materiały. Aresztowana w 1987 r. w Wiśle przez WOP w trakcie jednej z takich akcji.
Wersja do druku