Jacek Urbaniak
Warszawa
W l. 1982-86 drukował "Wiadomości", "TW", "TM", "CDN-GWR", a także książki Wyd. Głos. Zajmował się również kolportażem tych publikacji.
Wersja do druku