Anna Teodorowicz-Molenda
Warszawa
W l. 1982-89 koordynowała przechowywanie dokumentacji Regionu Mazowsze. Kolportowała książki NOWEJ.
Wersja do druku