Tomasz Teodorczyk
Warszawa
W l. 1981-82 pracował w archiwum ZR Mazowsze. Od grudnia 1981 do końca 1989 r. archiwizował wszelkie wydawnictwa, znaczki, przedmioty pamiątkowe itp., dotyczące działalności podziemnej. Przekazywał wydawnictwa warszawskie i krajowe do kolportażu w Białymstoku, sam prowadził na niewielką skalę kolportaż wydawnictw podziemnych.
Wersja do druku