Ewa Temeriusz
Warszawa
W l. 1982-89 prowadziła bibliotekę, a także kolportaż książek niezależnych dla pracowników Instytutu Tele i Radiotechnicznego.
Wersja do druku