Andrzej Teleżyński
Warszawa
W l. 80. był współpracownikiem NOWEJ. Wpisywał do komputera teksty dla tygodnika "Wola", przygotowywał makietę do druku oraz matryce "Woli".
Wersja do druku