Lista nazwisk zaczynających się literą S
z miejscowości: Warszawa
ks. Tadeusz Sowa W drugiej połowie lat 80. w kościele akademickim św. Anny wspierał organizowanie wystaw niepodległościowych i ...więcej
Monika SowickaW l. 1982-83 drukowała ulotki, znaczki i broszury. W l. 1984-86 składała książki NOWEJ. W ...więcej
Teresa SowińskaW l. 1982-89 we Wrocławiu, Rzeszowie, Bielsko-Białej, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi kolportowała prasę i periodyki podziemne, ...więcej
Dariusz SowińskiW l. 1982-89 kolportował wśród pracowników Biura Studio i Projektów Zaplecza Technicznego Przemysłu Motoryzacyjnego wydawnictwa ...więcej
Michał SpandowskiOd początku stanu wojennego do 1985 r. (do wykrycia) kolportował "TW", książki, przede wszystkim Wyd. ...więcej
Krystyna SprusińskaPo 13 grudnia 1981 r. wydawała gazetę "Głos Mazowsza". Od jesieni 1982 do końca 1988 ...więcej
Julian SrebrnyPo sierpniu 1980 r. organizował Wszechnicę Robotniczą na Pradze Południe w Warszawie. W 1983 r. ...więcej
Marian SrebrnyOd 1976 r. kolportował wydawnictwa niezależne. Był współpracownikiem Wszechnicy Robotniczej. W dużych zakładach pracy (m.in. ...więcej
o. Bronisław SrokaWspółorganizator uroczystości na grobach żołnierzy 1920 r. na Powązkach. Kolportował książki Wyd. Polskiego. W l. ...więcej
Emilia StachurskaW l. 1981-89 kolportowała, przede wszystkim wśród pracowników Państwowych Zakładów Optycznych, wydawnictwa i prasę (m.in.: ...więcej
Zygmunt StachurskiW l. 1981-89 kolportował, przede wszystkim wśród pracowników Państwowych Zakładów Optycznych, wydawnictwa i prasę (m.in.: ...więcej
Sławomir StalmachW l. 1982-85 współpracował z redakcją "TW". Pod koniec lat 80. współpracował z III Programem ...więcej
Lucyna StanczakW l. 1987-88 autorka tekstów i współredaktorka pisma "Nawis" NZS SGPiS. ...więcej
Edward StaniewskiW 1976 r. brał udział w obstawie drukarni pisma "U Progu"; przywoził papier, wywoził wydruki. ...więcej
Andrzej StankiewiczOrganizował druk i kolportaż "Głosu Wolnego Hutnika", "CDN-GWR", pisma Ogólnopolskiego Kom. Obrony Rolników (OKOR) "Żywią ...więcej
Maria StańczakOd 1980 r. kolportowała książki Wyd. Polskiego. W l. 1981-89 współorganizatorka manifestacji katyńskich na Powązkach, ...więcej
Bożena StańczykOd 1977 r. składała książki wydawane przez NOWĄ i Krąg. Drukowała "Robotnika", broszury NOWEJ 2 ...więcej
Czesław Piotr StańczykOd 1977 r. był kolporterem wydawnictw podziemnych. Składał książki i pisma (NOWA, Krąg, "BI" KOR). ...więcej
Sabina StańczykOd 1981 r. współpracowała z konspiracyjnym Kom. Katyńskim. W l. 1981-89 uczestniczka akcji plakatowych. Do ...więcej
Urszula StańczykW l. 1987-88 autorka tekstów i współredaktorka pisma "Nawis" NZS SGPiS. ...więcej

znalezionych: 291  <<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>