Jan Sękowski  
Warszawa
W l. 1977-80 kolportował wydawnictwa NOWEJ i prasę związaną z KSS "KOR" i ROPCiO m.in. wśród lektorów Międzywydziałowego Studium Języków Obcych UW.
Wersja do druku