Aleksander Seredyński  
Suwałki
W latach 1982 - 1989 prowadził i organizował kolportaż niezależnej prasy i wydawnictw docierających z innych miast. Często bywał mówcą podczas patriotycznych uroczystości. Organizator i uczestnik akcji ulotkowych. Zmarł w 2001 r.
Wersja do druku