Monika Szczaniecka
Warszawa
W l. 1982-87 kolportowała w środowiskach akademickich UW i PAN książki NOWEJ i Kręgu.
Wersja do druku