Leszek Szaruga
Warszawa
[Aleksander Wirpsza] Od 1976 r. współpracował z paryską "Kulturą". W l. 1977-81 był redaktorem kwartalnika literackiego "Puls". W 1982 r. współredagował "IS". Redaktor pisma "Opornik" (w 1982 r.). W l. 1982-87 zakładał i redagował kwartalnik literacki "Wezwanie". Wchodził w skład redakcji dwutygodnika kulturalnego "Wybór" (1985-87). Współpracował z wieloma pismami podziemnymi, m.in. z "Arką", "Bez Dekretu", "Obecnością", "Brulionem". Prowadził stałą rubrykę w "TW" (Socrealia). W II obiegu ukazało się wiele publikacji jego autorstwa. Uczestnik Marca '68. Więziony.
Wersja do druku