Marian Rajski
Warszawa
W l. 1981-89 opublikował w prasie podziemnej wiele artykułów. Oficerem WP w stopniu podpułkownika - współpracownik niezależnych pism wojskowych: "Reduta" oraz "Honor i Ojczyzna". Za współpracę z podziemiem i postawę zdegradowany do stopnia szeregowego. Więziony w l. 1985-86.
Wersja do druku