Anna Radziwiłł
Warszawa
Współautorka materiału pt. "Próba diagnozy" zamieszczonego w książce "Głosy stamtąd" (Paryż 1970). Uczestniczyła w opracowaniu raportów Konserwatorium "DiP". Jest autorką napisanej dla TKN książki "Ideologia wychowawcza w Polsce w l. 1948-56" (1981). W stanie wojennym współpracowała z Wyd. Społecznym KOS - inspirowała wydawanie ZEN, publikowała w nich. Jest autorką "Co czytać. Propozycje dla kół samokształceniowych" (1984). W l. 1985-87, z pomocą K. Wyczańskiej, napisała i wydała w serii "Materiały z dziejów Polski" sześć zeszytów ZEN.
Wersja do druku