Ewa Rządzka
Warszawa
Kolportowała prasę. Prowadziła punkt kontaktowy "TM", w którym zostawiano i odbierano matryce pisma. Plastyk - organizowała farbę i rozpuszczalnik dla drukarzy Wyd. Myśl. Od początku stanu wojennego do 1988 r. pracowała w Biurze Kontaktów Międzyregionalnych Regionalnej Komisji Wykonawczej i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej.
Wersja do druku