Adam Ludomir Rysiewicz
Warszawa
Po 1977 r. kolportował "BI" KOR oraz inne publikacje. W l. 1983-90 był związany z Wyd. CDN, najpierw jako sekretarz redakcji, a od 1985 r. kierował pracami redakcji. Współpracował z pismem "Reduta". Organizował przerzut sprzętu poligraficznego. Był współautorem przekładu książki H. Arendt "Propaganda totalitarna" (1986). Kordynator prac redakcyjnych dla "Obozu" i BMW.
Wersja do druku