Piotr Rymarczyk
Warszawa
Od 1982 r. jako współzałożyciel Uczniowskiego Frontu Odmowy (UFO) uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych. W l. 1985-89 prowadził w mieszkaniu skrzynkę i roznosił do lokali prasę (m.in.: "TM", "KOS", "Wola", "PWA").
Wersja do druku