Adam Ryć
Warszawa
W l. 1983-86 (uczeń szkoły średniej) kolportował prasę II obiegu ("Robotnik", "Wola", "TM"). Od 1986 r. pracował w kolportażu "Robotnika"- rozwoził nakład, urządzenia i materiały poligraficzne, a także publikował teksty.
Wersja do druku