Julita Rybczyńska
Warszawa
W l. 1982-85 kolportowała wydawnictwa i prasę (m.in.: "Baza", "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola"), a także liczne podziemne pisma artystyczne wśród pracowników SGGW.
Wersja do druku