Zofia Pezowicz
Białystok
W latach 70. kolportowała do Białegostoku bibułę z Warszawy i Krakowa. Od listopada 1980 r. do grudnia 1981 r. w zespole redakcyjnym "Biuletynu Informacyjnego Solidarność Regionu Białystok"; w okresie stanu wojennego do 1986 r. współpracowała z podziemnym "Biuletynem Informacyjnym S". W marcu 1968 r. (studentka Uniwersytetu Warszawskiego) była w grupie inicjatorów protestów studenckich przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego "Dziadów", relegowana z uczelni, poszukiwana przez Służbę Bezpieczeństwa, zmuszona do ukrywania się przez pół roku. W 1980 r. była doradcą MKZ NSZZ "Solidarność" w Białymstoku.
Wersja do druku