Anna Palutko
Warszawa
W l. 1981-85 kolportowała tygodnik "Sumienie" oraz publikacje Wyd. Polskiego. Uczestniczyła w akcjach plakatowych. Współpracowała z Kom. Więzionych za Przekonania.
Wersja do druku