o. Felicjan Paluszkiewicz
Warszawa
W l. 1982-89 udostępniał Wyd. CDN urządzenia introligatorskie znajdujące się w bibliotece przy kościele oo. Jezuitów w Warszawie. Sam zszywał i przycinał. W l. 1980-88 organizował wykłady dla środowisk niezależnych. Kolportował wydawnictwa podziemne.
Wersja do druku