Krzysztof Piechocki
Częstochowa
Pod koniec lat 70-tych zajmował się rozprowadzaniem w środowisku Częstochowskiego Klubu Wysokogórskiego "Robotnika" oraz książek NOWEJ. W stanie wojennym do 1983 roku organizował wydawanie, druk i kolportaż "Nadziei" gdzie zamieszczał także własne teksty. Ponadto drukował częstochowski "CDN" i kolportował niezależną prasę z Warszawy, Krakowa i Wrocławia m.in."Tygodnik Mazowsze", "KOS", "PWA", warszawski "CDN", pisma "KPN-u" i "Solidarności Walczącej" oraz książki m.in. NOWEJ, "POMOST-u". Na mniejszą skale zajmował się także kolportażem w latach 1984-85. Aresztowany na trzy miesiące w 1983 roku.
Wersja do druku