Teresa Piechocka
Płock
W 1976 zakładała Komitet Obrony Robotników w Sarzynie na zebraniu komisji samorządu robotniczego. Od 1981 organizowała pomoc dla rodzin internowanych, prowadziła kampanie informacyjną na terenie zakładu "Polam" w Gostyninie. Współpracowała przy wydawaniu pisma PPS "Robotnik" W latach 80. kolportowała prasę z Gdańska, Warszawy - "TM", Wrocławia - "Poza Układem". Ponadto przywoziła książki od Ewy Tomaszewskiej z Warszawy - wyd. NOWA, oraz wydawnictwa z punktu we Wrocławiu. Z Elizą Jadczak w latach 1983-84 wydawała pismo "Wolny Strzelec". Aresztowana (1984r.), zatrzymywana, dozór policyjny, zwolnienie z pracy.
Wersja do druku