Wiesław Piątkowski
Warszawa
W l. 1981-89 drukował na potrzeby różnych wydawnictw. Kolportował prasę i książki najpierw do Bełchatowa, a od 1986 r. do Sieradza. Organizował papier oraz inne materiały poligraficzne. W l. 1982-85 (z przerwą na aresztowanie) drukował, organizował druk i kolportaż "MN".
Wersja do druku