Andrzej Piątek
Poznań
W latach 1981-89 drukował i kolportował "Obserwatora Wielkopolskiego". Od maja 1982 organizował sieć emisji "Radia Solidarność" na częstotliwościach radiowych, od czerwca 1982 także na paśmie fonii TVP. Był autorem projektu graficznego "Czasu Kultury"; projektował i drukował liczne ulotki, plakaty i kalendarze dla "S" i "SW".
Wersja do druku