Tomasz Piasecki
Konin
Redagował i wspólnie z Wojciechem Zielińskim drukował przy użyciu kalki hektograficznej biuletyn podziemny "Solidarność" (dwa numery: pierwszy 30 XII 1981 r., drugi najprawdopodobniej w kwietniu 1982 r.). W lutym i marcu 1982 r. redagował i drukował zerowy oraz 1-2 numer "Azylu Wojennego". Kolportował niezależne wydawnictwa. Aresztowany w trakcie przewożenia materiałów "Solidarności" z Wrocławia. Od 10 II 1984 r. do 29 IV 1984 r. w areszcie śledczym w Koninie. Śledztwo umorzono w lipcu 1984 r. na podstawie amnestii. Po powrocie do domu przeniesiony ze stanowiska specjalisty ds. zaopatrzenia na stanowisko robotnicze. Członek grupy inicjatywnej zawiązującej "Solidarność" w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin".
Wersja do druku