Marek Pękala
Rzeszów
W latach 1980-89 publikował wiersze i teksty publicystyczne w pismach: Biuletyn Informacyjny MKR w Rzeszowie (od września 1980), Biuletyn Informacyjny Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Rzeszowie (od grudnia 1980), „Reduta” Biuletyn społeczno-kulturalny NSZZ Solidarność w WSP w Rzeszowie (od lutego-marca 1981, nr 1-2), „Puls” Nieregularny Kwartalnik Literacki, Warszawa (od nr. 11/12,1981), „Z Dołu” Miesięcznik Publicystyczny Solidarności Rzeszowszczyzny (od września-października 1981, nr 4-5), „Rola Katolicka” Nieregularny Tygodnik Diecezjalny, Przemyśl (od listopada, 1987, nr 3), „Ultimatum” Kwartalnik Społeczny, Rzeszów (od maja 1989, nr 2). Publikował także w „Głosie Wolnym” Biuletynie Wyborczym Komitetu Obywatelskiego Solidarność, Krosno-Przemyśl-Rzeszów (od maja 1989, nr 2), a od listopada 1989 w niezależnym tygodniku społeczno-kulturalny Zarządu Regionu NSZZ "S" w Rzeszowie - "San", gdzie był sekretarzem redakcji, a potem zastępcą redaktora naczelnego. Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie (1989). (W stanie wojennym popularna była w Rzeszowie i okolicy ulotka z jego zaktualizowaną parafrazą pieśni "Boże, coś Polskę"...)
Wersja do druku