Wojciech Pęgiel
Poznań/Kraków
Współpracował z pismem "Solidarni Konin". Zajmował się kolportażem tego pisma oraz innych wydawnictw niezależnych na dużą skalę, za co był wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywnami w l. 1986 i 87. Zajmował się też drukiem wydawnictw konińskich. Na UJ był przewodniczącym samorządu studenckiego do 1984r. Publikował w prasie katolickiej i podziemnej, m.in. śpiewniki patriotyczne. Szef Obszaru Zachodniego i członek Rady Politycznej KPN.
Wersja do druku