Lidia Ostałowska
Warszawa
W l. 1982-85 kolportowała książki i czasopisma różnych wydawnictw II obiegu z Warszawy do Poznania, Gdańska i Szczecina.
Wersja do druku