Maciej Ossowski
Warszawa
Od jesieni 1980 r. współpracował z Wyd. Głos, a potem Krąg, kolportując książki, przechowując materiały redakcji. Kolportaż prowadził na terenie "Miastoprojektu", gdzie pracował. W l. 1981-89 zajmował się sporadycznie kolportażem prasy podziemnej, a regularnie pisma "KOS". Był przedstawicielem Instytutu J. Piłsudskiego (USA) w Polsce, pośredniczył w wydaniu książki W. Jędrzejewicza "Życiorys J. Piłsudskiego". Współpracował z Kom. Helsińskim.
Wersja do druku