Kazimierz Ossowski
Warszawa
Przed sierpniem 1980 r. kolportował "Głos". W l. 1980-90 związany z Wyd. Krąg, w którym drukował, organizował kolportaż. Po wprowadzeniu stanu wojennego, do 1989 r., był członkiem rady wydawnictwa. W BN gromadził wydawnictwa podziemne. W 1982 r. był jednym z trzech redaktorów pisma "Fakty" (ukazało się 5 numerów). Zajmował się drukiem książek oraz wielu czasopism, m.in. "Syrenki" i "Woli".
Wersja do druku