Hanna Ossowska
Warszawa
Od jesieni 1980 r. współpracowała z Wyd. Głos, a potem Krąg, kolportując książki, przechowując materiały redakcji. W l. 1981-89 zajmowała się także sporadycznie kolportażem prasy podziemnej, regularnie pisma "KOS". Współpracowała z Kom. Helsińskim oraz z Kom. Prymasowskim.
Wersja do druku