Bogdan Osiński
Łódź
W 80 był członkiem Komitetu założycielskiego NSZZ "S" w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej ELTA, gdzie pracował jako szlifierz (później w Komisji Zakładowej). Przewodniczący Komisji Zakładowej "S" po ponownym ujawnieniu. W stanie wojennym brał udział w kolportażu prasy podziemnej, w zbiórce pieniędzy na działalność opozycyjną, w malowaniu haseł i napisów w miejscach publicznych. Internowany 9 maja (do 23 lipca 82) w Łowiczu
Wersja do druku