Elżbieta Orzeszek
Warszawa
W l. 1983-86 kolportowała znaczne ilości prasy. Organizowała prelekcje, przedstawienia teatralne itp. Udostępniała lokal na audycje radiowe i przechowywała materiały poligraficzne i radiowe.
Wersja do druku