Józef Orzeł
Warszawa
W l. 1980-81 był współpracownikiem Agencji "S" i "Niezależności". We wrześniu 1980 r. współzałożył miesięcznik "NTO". W stanie wojennym współpracował z "TW", "TM" i "Wolą". Od stycznia 1982 r. współpracownik redakcji pisma "CDN-GWR". Od 1983 r. pracował w redakcji miesięcznika "Naprzód", a potem "Idee". W 1988 r. współzakładał "Nową Gazetę", która potem przekształciła się w "Kurier Okrągłego Stołu". Pisał m.in. do "KOS-a", "Tu Teraz", "TW", "PWA".
Wersja do druku