Edward Ołdak
Warszawa
W l. 1981-89 prowadził działalność wydawniczą. Pracował jako drukarz, zajmował się składem, kolportażem, czasem pisywał do "TW". Współpracował z wydawnictwami: Głos, Krąg, NOWA; pismami: "TW", "TM". W jego domu znajdowała się podziemna drukarnia (wykryta w 1986 r.). Współpracował z Kościołem św. Stanisława Kostki. Aresztowany w 1986 r.
Wersja do druku