Wojciech Olszewski
Warszawa
W l. 1984-89 drukarz i kolporter pisma organizacji FMW "Nasze Wiadomości".
Wersja do druku