Paweł Oleszczuk
Warszawa
W l. 1987-88 autor tekstów i współredaktor pisma "Nawis" NZS SGPiS.
Wersja do druku