Małgorzata Nagórska-Wróblewska
Białystok
Po 13 grudnia 1981 m.in. kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych. Aresztowana 11 sierpnia 1982, osadzona w areszcie KW MO, następnie w AŚ w Białymstoku, zwolniona w styczniu 1983. Zwolniona z pracy. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez SB.
Wersja do druku