ks. infuł. Stanisław Małysiak
Kraków
Kierował drukarnią kurii krakowskiej w latach 1979 - 86. W latach 1985 - 86 koordynował wydawanie pism "Czuwajmy" - pisma Ruchu Harcerskiego oraz "Barykada" - pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów .
Wersja do druku